Om Sinokultur

Torbjörn Lodén
Torbjörn Lodén

”Kinas språk och kultur” var benämningen på den professur jag innehade vid Stockholms universitet åren 1990–2014. Efter min pensionering fortsätter jag mina studier inom detta område med kinesisk idéhistoria som huvudintresse. Företaget Sinokultur har jag startat för att erbjuda konsulttjänster avseende kinesisk kultur. På denna hemsida finner du information om min forskning och övriga verksamhet samt en blogg där jag kommenterar olika frågor rörande Kina.